Nietzsche

From Aggelos.Dk
Revision as of 20:07, 4 September 2019 by Jorgen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


https://www.weekendavisen.dk/2018-36/boeger/nietzsches-aarhundrede

Iben Thranholm, om nietzscheansk tomhed

Den indre tomhed, som vestlig kultur lider under og af.

I stedet for at gå foran og vise det sande hellige, river man ned.

Et produkt af kulturradikalismen og arven fra Poul Henningsen og Georg Brandes.

En slags skygge af den sekulære venstreekstremisme, der værdimæssigt har erobret også højrefløjen, som har udviklet sekulær højreekstremisme. For begge fløje gælder det, at de holder intet for helligt. Man vil bare protestere, nedbryde og rive ned. De får deres identitet ved at råbe op om det som de ikke vil være med til og ikke vil acceptere, men sætter ikke noget andet og bedre i stedet.

Der er ingen ånd, kun protest. Hvis man skal afsløre hvad der er galt, må man sætte noget andet og mere sandt i stedet.

Man kan ikke tage folks falske guder fra dem uden at vise dem hen til den sande Gud. Gør man ikke det, så vil tomheden og kaoset bare vokse og ende i mere vold.