Løgstrup

From Aggelos.Dk
Revision as of 08:02, 8 April 2019 by Jorgen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Den etiske fordring https://www.religion.dk/synspunkt/loegstrup-forankrer-naestekaerlighed-i-det-universelle-menneskeliv

Bogen var ment som en human afdækning af Jesu ord: ”Du skal elske din næste som dig selv” (Mattæus-evangeliet 22, 39). Løgstrup skriver som programerklæring til værket, at det skal ses som: ”Forsøget på rent humant at bestemme den holdning til det andet menneske, der er indeholdt i Jesus af Nazareths religiøse forkyndelse”. "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd." Han beskriver også fordringen således i den gyldne regel:"Alt, hvad du vil, at de andre skal gøre imod dig, det skal du gøre imod dem."