Bøger

From Aggelos.Dk
Revision as of 15:36, 17 June 2019 by Jorgen (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Bibelhalvmaraton

https://www.bibelselskabet.dk/treklover-bag-bibelhalvmaraton-vil-have-os-til-tale-om-bibelen


Tro på gud

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/han-vil-forsvare-den-enfoldige-tro-i-en-moderne-verden


Metafysik

https://www.williamdam.dk/boeger/metafysik-en-grundbog__116793

Grundbog, der sætter fokus på centrale filosoffer og metafysikkens grundproblemer, herunder forholdet mellem sjæl og legeme, tiden og rummets natur, viljens frihed, Guds eksistens og eksistensen af abstrakte genstande. Forfatteren lægger vægt på at give læseren en fornemmelse af, hvad de metafysiske problemer i det hele taget frejer sig om og på at anspore til selv at tænke over dem. 'Forbløffende klar bog om metafysik ... læs bogen og bliv ikke så lidt klogere. Den kan godt gå hen og blive en moderne dansk klassiker.' - Jan Lindhardt, Jyllands-Posten.